Besplatan kurs

E-Akademija 18/01/2018

  Cilj kursa  jeste da ukaže kako treba koristiti internet tehnologije na adekvatan način, uz izbegavanje opasnosti sadržaja društvenih mreža i svih negativnih oblika ponašanja koji vladaju na globalnoj mreži, kao i na podizanju nivoa znanja i informisanosti građana. Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE  

E-Akademija 18/01/2018

Opis kursa: Kurs uvodi polaznike u rad sa Windows operativnim sistemom kroz 11 lekcija. Polaznici su posle ovog kursa pripremljeni da rukuju računarima na kojima je instaliran  Windows. Cilj kursa: Kurs prikazuje Windows 8 operativni sistem i njegove najbitnije i najkorišćenije komponente. Sam cilj kursa je da polaznike upozna sa novim korisničkim okruženjem koje donosi  Windows […]

E-Akademija 18/01/2018

Osnovna funkcionalnost svakog operativnog CRM sistema je upravljanje kontaktima sa klijentima (contact management). Ova funkcionalnost omogućava da se svaka interakcija sa klijentom evidentira tako da se efikasnost komunikacije i saradnja sa klijentom povećava, a unutar preduzeća je obezbeđena mogućnost praćenja događaja za klijentima pojedinačno. Praćenje standardnih i pojedincu prilagođenih informacijapoput: adrese, telefona, kontakta, uloge u […]

E-Akademija 18/01/2018

  Sadržaj kursa Istorija internet marketinga Definicija i karakteristike Ciljevi interaktivnog/Internet marketinga Internet, intranet, ekstranet Mreže u e-poslovanju E-commerce i E-marketing Marketing plan na Internetu Koroporativni nastup na društvenim mrežama Web 1.0 i Web 2.0 Web 2.0 okrenut ka korisnicima Integracija više servisa u jedan Kolektivna inteligencija Korporativni nastup na društvenim medijima Društveni mediji Specifičnosti […]

E-Akademija 18/01/2018

Elektronsko bankarstvo je kurs koji polaznicima pruža mogućnost savremenog poslovanja korišćenjem računarskih sistema i Inerneta, mogućnost da racionalno koriste raspoloživo vreme i svoje obaveze usklade sa njim, da u kompaniji sa kojom ili za koju rade ostave utisak visoko sposobne i multifunkcionalne osobe koja posluje i radi u skladu sa vremenom u kome živi. Polaznici kursa naučiće istoriju […]

E-Akademija 18/01/2018

Microsoft Office kurs namenjen je ljudima koji žele da steknu osnovno znanje i savladaju rad u programima koji su sastavni deo MS Office paketa. Kurs obuhvata rad u Windows operativnom sistemu kao i rad u sledećim programimа: MS Word, MS Excel, MS Power Point,MS Access i  MS Outlook. Za polaznike je obezbeđena literatura u pdf formatu. Microsoft Office […]

E-Akademija 18/01/2018

Kurs je namenjen svima koji žele da nauče kako da pokrenu sopstveni biznis. Osnovni cilj kursa  je da polaznicima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih oblasti  i da ih upozna kako da pokrenu sopstveni internet biznis . Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

E-Akademija 18/01/2018

Kurs Elektronskog poslovanja namenjen je svima koji žele da steknu nova i prošire postojeća znanja iz oblasti elektronskog poslovanja. Osnovni cilj kursa  je u tome da čitaocima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih oblasti elektronskog poslovanja i da ih upozna sa najnovijim tendencijama u toj oblasti. Kurs se sastoji od 10 modula, od elektronsake razmene podataka, preko elektronske trgovine, […]

E-Akademija 18/01/2018

Ukoliko želite da stičete nova i usavršavate postojeća znanja, a pritom i znate engleski jezik onda se prijavite za besplatne specijalističke kurseve i steknite nove veštine! U ponudi imamo 76 specijalističkih biznis kurseva:   But I Don’t Have Customers   Building Customer Loyalty   Continuous Improvement in the Workplace   Conflict Management   Four Steps to Presentations that Motivate   Giving […]

E-Akademija 18/01/2018

Kurs je namenjen početnicima koji žele da steknu sertifikaciju za osnovna znanja u radu na računaru. Polaznici kursa će naučiti da obavljaju osnovne operacije u Windows operativnom sistemu koje se odnose na organizovanje podataka, da koriste računar za uređenje teksta pomoću programa MS Word i steći će osnovna znanja o Internetu i upotrebi elektronske pošte. […]