Tag Archive Besplatan kurs

ByE-Akademija

Bezbednost na Internetu

 

Cilj kursa  jeste da ukaže kako treba koristiti internet tehnologije na adekvatan način, uz izbegavanje opasnosti sadržaja društvenih mreža i svih negativnih oblika ponašanja koji vladaju na globalnoj mreži, kao i na podizanju nivoa znanja i informisanosti građana.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

 

ByE-Akademija

Obuka za Windows 7/8/8.1/10

Opis kursa:

Kurs uvodi polaznike u rad sa Windows operativnim sistemom kroz 11 lekcija. Polaznici su posle ovog kursa pripremljeni da rukuju računarima na kojima je instaliran  Windows.

Cilj kursa:

Kurs prikazuje Windows 8 operativni sistem i njegove najbitnije i najkorišćenije komponente. Sam cilj kursa je da polaznike upozna sa novim korisničkim okruženjem koje donosi  Windows , i da ih uvede u srž operativnog sistema i servisa koji se na njemu mogu koristiti.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

 

*Nakon završenog kursa dobija se sertifikat

** Pošto su Windows operativni sistemi  slični na sertifikatu će pisati i Win.7/8/10

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/features

ByE-Akademija

Customer Relationship Management

Osnovna funkcionalnost svakog operativnog CRM sistema je upravljanje kontaktima sa klijentima (contact management). Ova funkcionalnost omogućava da se svaka interakcija sa klijentom evidentira tako da se efikasnost komunikacije i saradnja sa klijentom povećava, a unutar preduzeća je obezbeđena mogućnost praćenja događaja za klijentima pojedinačno. Praćenje standardnih i pojedincu prilagođenih informacijapoput: adrese, telefona, kontakta, uloge u preduzeću, prioritetnog načina komuniciranja; spadaju u osnovne funkcionalnosti programskog rešenja CRM. Nakon uspešno završenog kursa dodeljuje se sertifikat.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

ByE-Akademija

Internet Marketing

 

Sadržaj kursa
Istorija internet marketinga

Definicija i karakteristike
Ciljevi interaktivnog/Internet marketinga
Internet, intranet, ekstranet
Mreže u e-poslovanju
E-commerce i E-marketing
Marketing plan na Internetu
Koroporativni nastup na društvenim mrežama
Web 1.0 i Web 2.0
Web 2.0 okrenut ka korisnicima
Integracija više servisa u jedan
Kolektivna inteligencija
Korporativni nastup na društvenim medijima
Društveni mediji
Specifičnosti nastupa na društvenim medijima
Facebook kao element nastupa na društvenim medijima
Twitter kao marketinški alat
Kako LinkedIN pomaže u biznisu
Kako da zarađujete od Vašeg web sajta?
10 činjenica u prilog internet marketingu

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

Uslov za sticanje sertifikata je 80% tačnih odgovora na testu

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

ByE-Akademija

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo je kurs koji polaznicima pruža mogućnost savremenog poslovanja korišćenjem računarskih sistema i Inerneta, mogućnost da racionalno koriste raspoloživo vreme i svoje obaveze usklade sa njim, da u kompaniji sa kojom ili za koju rade ostave utisak visoko sposobne i multifunkcionalne osobe koja posluje i radi u skladu sa vremenom u kome živi.

Polaznici kursa naučiće istoriju e-bankarstva, da mogu da plaćaju račune bez potrebe za fizičkim pojavljivanjem u banci i da uvek imaju pravovremene informacije o tome šta se događa sa njihovim novcem. Prednosti e-bankarstva su vremenska i prostorna neograničenost, brzina obavljanja transakcija, niska cena i širok asortiman bankarskih proizvoda i usluga i da pomoću e-bank servisa imaju banku na raspolaganju 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

ByE-Akademija

Microsoft Office paket (osnovni)

Microsoft Office kurs namenjen je ljudima koji žele da steknu osnovno znanje i savladaju rad u programima koji su sastavni deo MS Office paketa. Kurs obuhvata rad u Windows operativnom sistemu kao i rad u sledećim programimа: MS Word, MS Excel, MS Power Point,MS Access i  MS Outlook. Za polaznike je obezbeđena literatura u pdf formatu.

Microsoft Office je najprimjenjeniji paket usluga na svetu
Kod kuće, na poslu, kod prijatelja … stalno se javlja potreba za korišćenjem računara, bilo da je reč o programu za obradu teksta – Word, programu za rad sa tabelama i računskim operacijama – Excell ili program za pravljenje prezentacija –    Power Point, internetu ili možda čak Autcada. Rad bez nekog od ovih programa je prosto nezamislivo, u današnje vreme, bilo da li su zahtevi lični ili poslovni.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

ByE-Akademija

Kako pokrenuti Internet biznis

Kurs je namenjen svima koji žele da nauče kako da pokrenu sopstveni biznis.

Osnovni cilj kursa  je da polaznicima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih oblasti  i da ih upozna kako da pokrenu sopstveni internet biznis .

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

ByE-Akademija

Kurs elektronskog poslovanja

Kurs Elektronskog poslovanja namenjen je svima koji žele da steknu nova i prošire postojeća znanja iz oblasti elektronskog poslovanja.

Osnovni cilj kursa  je u tome da čitaocima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih oblasti elektronskog poslovanja i da ih upozna sa najnovijim tendencijama u toj oblasti.

Kurs se sastoji od 10 modula, od elektronsake razmene podataka, preko elektronske trgovine, Internet marketinga, elektronskog bankarstva, pa sve do elektronske uprave i elektronskog obrazovanja, obrađeni su različiti praktični aspekti e-poslovanja, koji polazniku kursa omogućavaju da stekne realan znanja primenljiva u praksi i uvid u značaj i mogućnosti koje savremeno poslovanje zasnovano na informacionim tehnologijama pruža.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE

ByE-Akademija

Specijalistički biznis kursevi na engleskom jeziku

Ukoliko želite da stičete nova i usavršavate postojeća znanja, a pritom i znate engleski jezik onda se prijavite za besplatne specijalističke kurseve i steknite nove veštine!

U ponudi imamo 76 specijalističkih biznis kurseva:

 •   But I Don’t Have Customers
 •   Building Customer Loyalty
 •   Continuous Improvement in the Workplace
 •   Conflict Management
 •   Four Steps to Presentations that Motivate
 •   Giving an Effective Presentation
 •   Communication Fundamentals
 •   Be an Effective Manager
 •   The Impact of Workplace Diversity
 •   Dealing with Diversity
 •   Dealing with Difficult Workplace Behaviors
 •   Defusing Workplace Violence
 •   Facilitating Improvement
 •   Effective Project Management
 •   Ethics in the Workplace
 •   Effective On-the-Job Training
 •   Feedback Solutions
 •   Fundamentals of Business Math
 •   Ace Your Job Interview
 •   Get Ready
 •   Human Touch Performance Appraisals
 •   Introduction to Finance
 •   Planning Your Job Performance
 •   Teamwork Challenges
 •   Legal Issues in Management
 •   Listen for Understanding
 •   Leading Meetings to Success
 •   Effective Change Management
 •   Effective Business Meetings
 •   Coaching for Business Success
 •   Office Safety/The Safety Secret
 •   Performance Management
 •   Avoid and Prevent Workplace Harassment
 •   Responding to Workplace Harassment (for Managers)
 •   Personal Workspace…A Handbook for Entering the Workforce
 •   Quality Service in the Public Sector
 •   Supervising Difficult Behaviors
 •   Employee Guidelines to Avoid Sexual Harassment
 •   Manager Guidelines to Stop Sexual Harassment
 •   Effective Business Teams
 •   Empowerment in the Workplace
 •   Communication for Retail Managers
 •   Creating Loyal Customers for Associates
 •   Creating Loyal Customers for Leaders
 •   Becoming a Highly Talented Manager
 •   Four Steps to Communication Success
 •   Quick Start Sales Training (Turning-on Your New Salespeople)
 •   Be Your Own Manager
 •   Hiring the Right Talent for Your Business
 •   Discrimination/Legal Issues
 •   Customer Service Excellence
 •   Coaching for Performance Excellence
 •   Discipline Documentation
 •   Gross Margins
 •   Getting Work Done!
 •   Investing Time for Maximum Return
 •   Job Strategies for New Employees
 •   Keep Them Calling…Providing Superior Customer Service on the Telephone
 •   A Positive Management Approach to Workplace Conflict
 •   A Positive Workplace Approach to Conflict
 •   Motivation in the Workplace
 •   Making Negotiations Work for You
 •   No Privacy Legal Issues in Email
 •   Quick Start Training Camp — Developing Customer Loyalty
 •   Retail Math
 •   Ready to Recruit
 •   Ten Tools for Quality
 •   Getting Feedback, Delivering Results
 •   The Art of Giving and Receiving Feedback
 •   Communication Chaos
 •   Handling Terminations with Care and Control
 •   A Problem-free Approach to Problem-solving
 •   Training Other People to Train
 •   Team Up for Success

Odaberite koje kurseve želite i prijavite se 

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika  i volja za učenjem

OBAVEŠTENJE: Kursevi na engleskom jeziku su završeni za 2017. godinu, bićete blagovremeno obavešteni o novim terminima 

ByE-Akademija

Osnovni kurs računara

Kurs je namenjen početnicima koji žele da steknu sertifikaciju za osnovna znanja u radu na računaru. Polaznici kursa će naučiti da obavljaju osnovne operacije u Windows operativnom sistemu koje se odnose na organizovanje podataka, da koriste računar za uređenje teksta pomoću programa MS Word i steći će osnovna znanja o Internetu i upotrebi elektronske pošte.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE