Polovina odraslih u Srbiji kompjuterski nepismena

Polovina odraslih u Srbiji kompjuterski nepismena

Blog
Više od 50 odsto građana Srbije starijih od 15 godina je kompjuterski nepismeno, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 34 odsto građana je kompjuterski pismeno, a 14 odsto je delimično kompjuterski pismeno. Matić je na sastanku Radne grupe za izradu Predloga strategije razvoja digitalnih veština kazala da su građanima potrebne digitalne veštine, ne samo na poslu, već i zbog korišćenja novih digitalnih usluga kao što su e-uprava, e-trgovina i druge. “Funkcionalna digitalna nepismenost može izložiti građane, a naročito decu, zloupotrebama novih tehnologija”, upozorila je Matić. izvor
Read More
Bezbednost na Internetu

Bezbednost na Internetu

MOOC
  Cilj kursa  jeste da ukaže kako treba koristiti internet tehnologije na adekvatan način, uz izbegavanje opasnosti sadržaja društvenih mreža i svih negativnih oblika ponašanja koji vladaju na globalnoj mreži, kao i na podizanju nivoa znanja i informisanosti građana. Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE  
Read More
Obuka za Windows 7/8/8.1/10

Obuka za Windows 7/8/8.1/10

MOOC
Opis kursa: Kurs uvodi polaznike u rad sa Windows operativnim sistemom kroz 11 lekcija. Polaznici su posle ovog kursa pripremljeni da rukuju računarima na kojima je instaliran  Windows. Cilj kursa: Kurs prikazuje Windows 8 operativni sistem i njegove najbitnije i najkorišćenije komponente. Sam cilj kursa je da polaznike upozna sa novim korisničkim okruženjem koje donosi  Windows , i da ih uvede u srž operativnog sistema i servisa koji se na njemu mogu koristiti. Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE   *Nakon završenog kursa dobija se sertifikat ** Pošto su Windows operativni sistemi  slični na sertifikatu će pisati i Win.7/8/10 https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/ https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/features
Read More
Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

MOOC
Osnovna funkcionalnost svakog operativnog CRM sistema je upravljanje kontaktima sa klijentima (contact management). Ova funkcionalnost omogućava da se svaka interakcija sa klijentom evidentira tako da se efikasnost komunikacije i saradnja sa klijentom povećava, a unutar preduzeća je obezbeđena mogućnost praćenja događaja za klijentima pojedinačno. Praćenje standardnih i pojedincu prilagođenih informacijapoput: adrese, telefona, kontakta, uloge u preduzeću, prioritetnog načina komuniciranja; spadaju u osnovne funkcionalnosti programskog rešenja CRM. Nakon uspešno završenog kursa dodeljuje se sertifikat. Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE
Read More
Internet Marketing

Internet Marketing

MOOC
  Sadržaj kursa Istorija internet marketinga Definicija i karakteristike Ciljevi interaktivnog/Internet marketinga Internet, intranet, ekstranet Mreže u e-poslovanju E-commerce i E-marketing Marketing plan na Internetu Koroporativni nastup na društvenim mrežama Web 1.0 i Web 2.0 Web 2.0 okrenut ka korisnicima Integracija više servisa u jedan Kolektivna inteligencija Korporativni nastup na društvenim medijima Društveni mediji Specifičnosti nastupa na društvenim medijima Facebook kao element nastupa na društvenim medijima Twitter kao marketinški alat Kako LinkedIN pomaže u biznisu Kako da zarađujete od Vašeg web sajta? 10 činjenica u prilog internet marketingu Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem Uslov za sticanje sertifikata je 80% tačnih odgovora na testu PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE
Read More
Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo

MOOC
Elektronsko bankarstvo je kurs koji polaznicima pruža mogućnost savremenog poslovanja korišćenjem računarskih sistema i Inerneta, mogućnost da racionalno koriste raspoloživo vreme i svoje obaveze usklade sa njim, da u kompaniji sa kojom ili za koju rade ostave utisak visoko sposobne i multifunkcionalne osobe koja posluje i radi u skladu sa vremenom u kome živi. Polaznici kursa naučiće istoriju e-bankarstva, da mogu da plaćaju račune bez potrebe za fizičkim pojavljivanjem u banci i da uvek imaju pravovremene informacije o tome šta se događa sa njihovim novcem. Prednosti e-bankarstva su vremenska i prostorna neograničenost, brzina obavljanja transakcija, niska cena i širok asortiman bankarskih proizvoda i usluga i da pomoću e-bank servisa imaju banku na raspolaganju 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE
Read More
Microsoft Office paket (osnovni)

Microsoft Office paket (osnovni)

MOOC
Microsoft Office kurs namenjen je ljudima koji žele da steknu osnovno znanje i savladaju rad u programima koji su sastavni deo MS Office paketa. Kurs obuhvata rad u Windows operativnom sistemu kao i rad u sledećim programimа: MS Word, MS Excel, MS Power Point,MS Access i  MS Outlook. Za polaznike je obezbeđena literatura u pdf formatu. Microsoft Office je najprimjenjeniji paket usluga na svetu Kod kuće, na poslu, kod prijatelja ... stalno se javlja potreba za korišćenjem računara, bilo da je reč o programu za obradu teksta - Word, programu za rad sa tabelama i računskim operacijama – Excell ili program za pravljenje prezentacija –    Power Point, internetu ili možda čak Autcada. Rad bez nekog od ovih programa je prosto nezamislivo, u današnje vreme, bilo da li su zahtevi lični ili poslovni. Uslovi:…
Read More
Kako pokrenuti Internet biznis

Kako pokrenuti Internet biznis

MOOC
Kurs je namenjen svima koji žele da nauče kako da pokrenu sopstveni biznis. Osnovni cilj kursa  je da polaznicima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih oblasti  i da ih upozna kako da pokrenu sopstveni internet biznis . Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE
Read More
Kurs elektronskog poslovanja

Kurs elektronskog poslovanja

MOOC
Kurs Elektronskog poslovanja namenjen je svima koji žele da steknu nova i prošire postojeća znanja iz oblasti elektronskog poslovanja. Osnovni cilj kursa  je u tome da čitaocima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih oblasti elektronskog poslovanja i da ih upozna sa najnovijim tendencijama u toj oblasti. Kurs se sastoji od 10 modula, od elektronsake razmene podataka, preko elektronske trgovine, Internet marketinga, elektronskog bankarstva, pa sve do elektronske uprave i elektronskog obrazovanja, obrađeni su različiti praktični aspekti e-poslovanja, koji polazniku kursa omogućavaju da stekne realan znanja primenljiva u praksi i uvid u značaj i mogućnosti koje savremeno poslovanje zasnovano na informacionim tehnologijama pruža. Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE
Read More
Specijalistički biznis kursevi na engleskom jeziku

Specijalistički biznis kursevi na engleskom jeziku

MOOC
Ukoliko želite da stičete nova i usavršavate postojeća znanja, a pritom i znate engleski jezik onda se prijavite za besplatne specijalističke kurseve i steknite nove veštine! U ponudi imamo 76 specijalističkih biznis kurseva:   But I Don’t Have Customers   Building Customer Loyalty   Continuous Improvement in the Workplace   Conflict Management   Four Steps to Presentations that Motivate   Giving an Effective Presentation   Communication Fundamentals   Be an Effective Manager   The Impact of Workplace Diversity   Dealing with Diversity   Dealing with Difficult Workplace Behaviors   Defusing Workplace Violence   Facilitating Improvement   Effective Project Management   Ethics in the Workplace   Effective On-the-Job Training   Feedback Solutions   Fundamentals of Business Math   Ace Your Job Interview   Get Ready   Human Touch Performance Appraisals   Introduction to Finance   Planning Your Job Performance   Teamwork Challenges   Legal Issues in Management   Listen for Understanding   Leading Meetings to Success   Effective Change…
Read More