Internet Marketing

337089-internet-web-marketing-1-orig_origjpg
Sadržaj kursa
Istorija internet marketinga
Definicija i karakteristike
Ciljevi interaktivnog/Internet marketinga
Internet, intranet, ekstranet
Mreže u e-poslovanju
E-commerce i E-marketing
Marketing plan na Internetu
Koroporativni nastup na društvenim mrežama
Web 1.0 i Web 2.0
Web 2.0 okrenut ka korisnicima
Integracija više servisa u jedan
Kolektivna inteligencija
Korporativni nastup na društvenim medijima
Društveni mediji
Specifičnosti nastupa na društvenim medijima
Facebook kao element nastupa na društvenim medijima
Twitter kao marketinški alat
Kako LinkedIN pomaže u biznisu
Kako da zarađujete od Vašeg web sajta?
10 činjenica u prilog internet marketingu
Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem
Uslov za sticanje sertifikata je 80% tačnih odgovora na testu
PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE