Customer Relationship Management

199451-crmmagazine-logo-1-orig-500x381_origjpg
Osnovna funkcionalnost svakog operativnog CRM sistema je upravljanje kontaktima sa klijentima (contact management). Ova funkcionalnost omogućava da se svaka interakcija sa klijentom evidentira tako da se efikasnost komunikacije i saradnja sa klijentom povećava, a unutar preduzeća je obezbeđena mogućnost praćenja događaja za klijentima pojedinačno. Praćenje standardnih i pojedincu prilagođenih informacijapoput: adrese, telefona, kontakta, uloge u preduzeću, prioritetnog načina komuniciranja; spadaju u osnovne funkcionalnosti programskog rešenja CRM. Nakon uspešno završenog kursa dodeljuje se sertifikat.

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS OVDE