Bezbednost na Internetu

18/01/2018 E-Akademija 0

  Cilj kursa  jeste da ukaže kako treba koristiti internet tehnologije na adekvatan način, uz izbegavanje opasnosti sadržaja društvenih mreža i svih negativnih oblika ponašanja koji […]

Customer Relationship Management

18/01/2018 E-Akademija 0

Osnovna funkcionalnost svakog operativnog CRM sistema je upravljanje kontaktima sa klijentima (contact management). Ova funkcionalnost omogućava da se svaka interakcija sa klijentom evidentira tako da […]

Internet Marketing

18/01/2018 E-Akademija 0

  Sadržaj kursa Istorija internet marketinga Definicija i karakteristike Ciljevi interaktivnog/Internet marketinga Internet, intranet, ekstranet Mreže u e-poslovanju E-commerce i E-marketing Marketing plan na Internetu […]

Elektronsko bankarstvo

18/01/2018 E-Akademija 0

Elektronsko bankarstvo je kurs koji polaznicima pruža mogućnost savremenog poslovanja korišćenjem računarskih sistema i Inerneta, mogućnost da racionalno koriste raspoloživo vreme i svoje obaveze usklade sa njim, […]

Kurs elektronskog poslovanja

18/01/2018 E-Akademija 0

Kurs Elektronskog poslovanja namenjen je svima koji žele da steknu nova i prošire postojeća znanja iz oblasti elektronskog poslovanja. Osnovni cilj kursa  je u tome da čitaocima […]

Osnovni kurs računara

18/01/2018 E-Akademija 0

Kurs je namenjen početnicima koji žele da steknu sertifikaciju za osnovna znanja u radu na računaru. Polaznici kursa će naučiti da obavljaju osnovne operacije u […]