Bezbednost na Internetu

07/10/2017 E-Academy 0

Cilj kursa  jeste da ukaže kako treba koristiti internet tehnologije na adekvatan način, uz izbegavanje opasnosti sadržaja društvenih mreža i svih negativnih oblika ponašanja koji vladaju […]

Elektronsko bankarstvo

06/10/2017 E-Academy 0

Elektronsko bankarstvo je kurs koji polaznicima pruža mogućnost savremenog poslovanja korišćenjem računarskih sistema i Inerneta, mogućnost da racionalno koriste raspoloživo vreme i svoje obaveze usklade sa njim, […]

Osnovni kurs računara

05/10/2017 E-Academy 0

Kurs je namenjen početnicima koji žele da steknu sertifikaciju za osnovna znanja u radu na računaru. Polaznici kursa će naučiti da obavljaju osnovne operacije u […]

Internet Marketing

10/10/2015 E-Academy 0

  Sadržaj kursa Istorija internet marketinga Definicija i karakteristike Ciljevi interaktivnog/Internet marketinga Internet, intranet, ekstranet Mreže u e-poslovanju E-commerce i E-marketing Marketing plan na Internetu […]

Kako pokrenuti Internet biznis

10/10/2015 E-Academy 0

Kurs je namenjen svima koji žele da nauče kako da pokrenu sopstveni biznis. Osnovni cilj kursa  je da polaznicima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih […]

Kurs elektronskog poslovanja

10/10/2015 E-Academy 0

Kurs Elektronskog poslovanja namenjen je svima koji žele da steknu nova i prošire postojeća znanja iz oblasti elektronskog poslovanja. Osnovni cilj kursa  je u tome da čitaocima […]

Obuka za Windows 8

10/10/2015 E-Academy 0

Opis kursa: Kurs uvodi polaznike u rad sa Windows operativnim sistemom kroz 11 lekcija. Polaznici su posle ovog kursa pripremljeni da rukuju računarima na kojima je […]

Customer Relationship Management

10/10/2015 E-Academy 0

Osnovna funkcionalnost svakog operativnog CRM sistema je upravljanje kontaktima sa klijentima (contact management). Ova funkcionalnost omogućava da se svaka interakcija sa klijentom evidentira tako da […]